Pilot Mediaservice bij Bibliotheek Midden-Brabant

De Plusbibliotheken voorzien in het kader van de wetenschappelijke steunfunctie niet alleen in de top van de collecties in Nederland. Er worden ook zwaartepunten in de collecties opgebouwd. Deze zwaartepunten worden bepaald door de omgeving van de bibliotheek (klanten, onderwijs, lokale en regionale infrastructuur) en historische factoren. In het samenwerkingsverband van de Plusbibliotheken coördineren de bibliotheken dit om tot landelijke afstemming en een zinvolle collectie in Nederland te komen. De collecties worden als onderdeel in een totaalpakket van Plusdiensten aangeboden aan openbare bibliotheken en hun klanten.

Bibliotheek Midden-Brabant is een van de zestien Plusbibliotheken in dit samenwerkingsverband. Zij verzorgen het zwaartepunt ‘Onderwijs en Opvoeding’ ten behoeve van de openbare bibliotheekgebruikers. Dit doen ze met een gevarieerd pakket diensten en activiteiten. Om een beeld te krijgen van dit zwaartepunt, kunt u een kijkje nemen in de Digitale Etalage Opvoeding & Onderwijs.

Bibliotheek Midden-Brabant is pilotbibliotheek in een project van de Plusbibliotheken om het collectiebeleid van de zwaartepunten te optimaliseren en efficiënter uit te voeren. Zij worden hierbij ondersteund door Ingressus Mediaservice. Gedurende de looptijd van het project verzorgt Ingressus het bestellen, catalogiseren en uitleenklaar aanleveren van publicaties met betrekking tot ‘Opvoeding en Onderwijs’.

Wilt u meer weten over de wijze waarop wij u met Ingressus Mediaservice kunnen ondersteunen bij collectievorming en mediaverwerking? Neem contact op met Ronald van Dieën (06-23226056 / rvandieen@ingressus.nl) of Saskia Leferink (06-51399869 / sleferink@ingressus.nl).