Pilots Vakliteratuur app

Ingressus merkt dat de Vakliteratuur app waarde kan toevoegen als instrument om de informatievoorziening door bibliotheken te ondersteunen en verder te ontwikkelen.
Door zowel de mogelijkheden voor simultaan zoeken, direct toegang verlenen en het attenderen op relevante bronnen te bieden, zien bibliotheken kans hun dienstverlening sterk te professionaliseren en personaliseren. Toegang tot digitale bronnen wordt vereenvoudigd en verbeterd.

Ingressus kan door middel van een pilot laten zien en ervaren wat de Vakliteratuur app voor de bibliotheek kan betekenen. Voor de pilot wordt een demo omgeving ingericht waarin ook eindgebruikers kunnen worden meegenomen. Zodoende wordt ervaring opgedaan met het contentbeheer binnen de app door de bibliotheek. En uiteraard vindt er een evaluatie plaats.

Recent is er op deze manier een pilot met een hogeschool gestart.

Wilt u ook de Vakliteratuur app uitproberen en kijken wat dit toevoegt aan uw dienstverlening? Neem dan contact op met Annuska Graver (e-mail: agraver@ingressus.nl of telefoon: 06-22347619)