Productevaluatie Ingressus 2020

Eind maart/begin april is de productevaluatie van Ingressus uitgevoerd. We hebben van 20 klanten een ingevuld formulier ontvangen. Deze klanten nemen een of meer producten en/of diensten af. De uitkomsten zijn vergeleken met het onderzoek uit 2018:

Afb. 1: Waardering producten en diensten 2020 vergeleken met 2018

Naast een cijfer zijn de opmerkingen en ideeën voor verdere ontwikkeling belangrijk voor ons. Hiermee kunnen we komend jaar de producten en diensten verder vormgeven.
Enkele van de opmerkingen en suggesties:

Voor X-ref worden een aantal suggesties voor de toekomst gedaan zoals het stroomlijnen van het uitleenproces en een wens voor meer mogelijkheden met speciale uitleningen. Ook is er behoefte aan voorbeelden hoe de catalogus eruit kan zien. En hulp in de vorm van formats of bouwstenen.
Ook zijn er complimenten voor X-ref: “Er zijn veel mogelijkheden; voldoende ondersteuning daar waar het ingewikkeld wordt”. Ook wordt er door klanten uitgekeken naar de webversie van X-ref.

Wat betreft de hosting van X-ref blijkt dat deze service wordt gewaardeerd. Tussenkomst van de ICT-afdeling is in de meeste gevallen niet meer nodig en is precies de reden dat is gekozen voor hosting.
Daarnaast wordt aangegeven dat oplossingen bij Citrix-omgevingen snel worden gerealiseerd.

Een suggestie voor HAN is het zelf kunnen aanpassen of instellen van de A-Z lijst.

Bij de boekhandel worden de specifieke boekbestellingen en het Engelstalig aanbod gewaardeerd.
Voor de Vakliteratuur app zijn verbeterpunten bij gebruik van Android genoemd.
En de waardering voor de ServiceDesk is groot: “De nieuwsbrieven zijn prima” “Vriendelijk en professioneel”