Productevaluatie

In maart hebben klanten de producten en diensten die zij afnemen bij Ingressus kunnen evalueren middels de jaarlijkse Productevaluatie.  

 evaluatieformulier

Via deze digitale enquête konden klanten opmerkingen en ideeën voor de verdere ontwikkeling van X-ref en de MDB plaatsen en hun mening geven over de dienstverlening rondom  Hidden Automatic Navigator (HAN), de Mediaservice en de ServiceDesk.
Over het algemeen worden de producten en diensten goed gewaardeerd, maar er worden ook kritische en waardevolle opmerkingen geplaatst.  Zo worden vooral voor X-ref praktische punten genoemd waar klanten in dagelijkse praktijk behoefte aan hebben.
Natuurlijk zijn klanten ook gedurende het jaar uitgenodigd om hun opmerkingen te melden via telefoon of e-mail zodat we met elkaar de producten verder kunnen ontwikkelen.