Sanering bibliotheek Aidsfonds

Omdat het Aidsfonds ging verhuizen naar een nieuw kantoorpand kwam het verzoek van de bibliotheek om te helpen bij de sanering van de collectie.

Na een proefperiode kon op basis van de opgedane ervaringen een planning voor dit traject worden opgesteld. Samen met informatiespecialist Mary Hommes heeft onze medewerker Eelko een werkwijze opgezet. De te verwijderen titels zijn in het Cardbox bestand gemarkeerd, zodat deze in een keer kunnen worden verwijderd. Het afgeschreven materiaal wordt afgevoerd, of voor medewerkers beschikbaar gesteld. Twijfelgevallen en uitzonderingen op de afgesproken criteria werden apart gelegd zodat hierover een definitief oordeel kon worden geveld. Zo kwamen er ook nog interessante zaken uit de collectie naar boven die voor het archief bewaard blijven.
De opschoonactie heeft ongeveer 2 maanden geduurd en inmiddels is het Aidsfonds verhuisd naar de nieuwe locatie.