Support portfolio 2017

Met een supportabonnement koopt u vooraf support in voor het uitvoeren van een aantal activiteiten. Deze activiteiten worden door Ingressus medewerkers gerealiseerd. U profiteert van onze kennis en ervaring en kunt deze inzetten op het moment dat het nodig is. Zo kan de bibliotheek ingekochte uren optimaal benutten.

Het supportbudget is inzetbaar voor:
 – ondersteuning bij de software van X-ref en HAN
 – het uitbesteden, tijdelijk of structureel, van een aantal bibliotheektaken
 – werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitsmanagement

In het supportportfolio zijn alle taken waarbij Ingressus een rol kan spelen te vinden. De activiteiten zijn geordend in drie hoofdstukken: primaire bibliotheektaken, werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitsmanagement en taken rond softwarebeheer en –gebruik.

Download het portfolio.