Terugblik supportdag 2020 ‘Innovatie in Toegang’

Zo’n 28 supportklanten waren dinsdag 3 maart aanwezig bij de jaarlijkse supportdag van Ingressus.

De dag begon met een presentatie van Ger de Bruyn met een terugblik op Ingressus en de ontwikkeling van onze werkzaamheden in het ondersteunen van bibliotheken. De rol van bibliotheken verandert: de dienstverlening is belangrijk (zoals duidelijk uit een onderzoek bij een van onze klanten naar voren kwam), de dienstverlening digitaliseert, van “halen” naar “brengen” en maakt informatie persoonlijk. Innovatief zijn en inspelen op trends is van belang.
Ingressus helpt in het verhogen van het rendement en betere efficiëntie. Het afleggen van verantwoording aan het management wordt een nieuw aandachtspunt waarin wij bibliotheken kunnen ondersteunen. Belangrijke steekwoorden hierin zijn het meten van het Bereik van de bibliotheek, het Gebruik van de verschillende collectie-onderdelen, en het meten van de Tevredenheid van de eindgebruikers.
Voor een optimale dienstverlening is een goede samenwerking met onze klanten van belang: blijf elkaar en ons vragen stellen, deel kennis met elkaar en benader ons zodat we met elkaar een (innovatieve) oplossing kunnen bedenken.
Ondertussen werken we ook aan onze boekhandel webshop waar mogelijk kansen voor onze X-ref gebruikers liggen. Ook heeft Ingressus een rol gespeeld in maatwerk software. Het systeem voor artikelaanvragen (vraagartikelaan.nl) bij het UMCG is hier een voorbeeld van.
Interessant zijn de instructiefilmpjes als handleiding bij nieuwe software zoals de Vakliteratuur app. Ook deze zijn opgestart door Ingressus. Met het project bij de Librije in Zutphen is een WordPress plugin voor X-ref ontwikkeld. Ook hier kunnen andere klanten van profiteren.

De tweede presentatie werd gehouden door Annuska Graver, sinds 1 januari 2020 in dienst bij Ingressus. Het onderwerp van haar presentatie was Innovatie in toegang binnen het hoger onderwijs. Een onderwerp waar Annuska vanuit haar achtergrond uitgebreid over kan vertellen en wat voor de aanwezige klantengroep zeker interessant is.
Binnen het hoger onderwijs wordt volop geïnnoveerd (digitalisering, learning communities etc.) en hierin is ook een rol voor de bibliotheek weggelegd. De rol van de bibliotheek is toegang verschaffen tot content in welke vorm dan ook (boeken, tijdschriften, video’s, kennisclips, databases, kennis- en leermiddelen). De inkoop van content wordt via diverse kanalen geregeld; de inkoop van e-books neemt wel toe, maar is nog divers. De verplichting van vrije toegang tot wetenschappelijke content is vastgelegd in de Berlin Declaration van 2003. In 2021 zou 100% open access een feit moeten zijn.
Discovery systemen zijn in opmars, maar duur voor kleinere bibliotheken. Toegang op basis van IP is eigenlijk wel de norm geworden: beheren van toegang via wachtwoorden is niet meer gewenst.
De HBO-kennisbank is een voorbeeld van een samenwerking in het toegankelijk maken van informatie. De libguides zoals nu binnen veel hogeschoolbibliotheken worden samengesteld brengen verschillende soorten content over een onderwerp bij elkaar. Met het onderzoekssysteem zoals Pure wordt alle onderzoeksoutput van een hogeschool bij elkaar gebracht.
De rol van de bibliotheek is hierin kennisverbinder te zijn en ook informatie te hebben over fondsen, hoe het zit met auteursrechten en licenties.

‘Toegang regel je samen, met elkaar en met de eindgebruiker’.

Na de lunch kwam Rody Jordens aan het woord. Hij legde de woorden authenticatie en autorisatie uit. Bij steeds meer organisaties zal de controle op toegang steeds strenger worden. Bij de producten X-ref en HAN is authenticatie inbegrepen in de licentie.
Rody kondigde aan dat het uitlenen, catalogiseren en periodica nu ook via het web kan gebeuren. Klanten die dit willen kunnen zich hiervoor aanmelden. Hierbij is het wel van belang dat zij de nieuwste versie van X-ref gebruiken.
Op dit moment wordt HAN5 getest. Zodra de testfase is afgerond zal HAN5 beschikbaar worden gesteld. Voor de bij de supportdag aanwezige klanten voor wie HAN wordt gehost geldt dat zij worden geïnformeerd, maar er in principe niets van zullen merken.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de nieuw gelanceerde websites voor X-ref en HAN: www.x-ref.nl en www.hiddenautomaticnavigator.nl

Ter afsluiting betrok Ger de Bruyn de klanten in de zaal om hun ervaringen met de implementatie van de app te delen. Ook leuk waren de voorbeelden waarbij X-ref wordt ingezet als kunstcatalogus.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel bij Engels.