Uitvalverwerking voor Openbare Bibliotheken

In de afgelopen en komende periode wordt een groot aantal catalogusbestanden van openbare bibliotheken in opdracht van BNL door OCLC ingelezen in het GGC ten behoeve van De Nationale Bibliotheekcatalogus.

De door de openbare bibliotheken aangeleverde titelbestanden moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen om dubbele titels en andere datavervuiling in het GGC maar ook in de NBC te voorkomen. BNL en OCLC hebben hiervoor afspraken gemaakt. Hoewel de titelbestanden met de grootste zorg worden aangeleverd door de openbare bibliotheekorganisaties, is er bij het inlezen altijd sprake van een aantal titels dat niet ingelezen kan worden. OCLC heeft Ingressus gevraagd om Openbare Bibliotheken een aanbod te doen voor ondersteuning bij het verwerken van deze titels.

Titels die niet aan de kwaliteitseisen voldoen kunnen in twee categorieën onderverdeeld worden: B-titels en Uitval. Hieronder wordt kort uitgelegd wat dit betekent.
 
B-titels zijn titelrecords waarvoor in het GGC een match gevonden is, maar waarbij het (vanwege beperkte metagegevens of andere factoren) niet met zekerheid is vast te stellen of de geselecteerde bestaande titel wel de juiste is. Deze records worden als aparte, nieuwe titels ingelezen in het GGC onder vermelding van een zogeheten B-status. Een B-status is bedoeld als tijdelijke oplossing, omdat ontdubbeling van de B-titel binnen een beperkte periode plaatsvindt. Het is nodig de B-titels te vergelijken met de bestaande titels in de database en de B-titels vervolgens te ontdubbelen door een juiste match van titeldata te maken.

De tweede categorie zijn niet-verwerkte titels. Dat betekent dat de titels niet in het GGC en dus ook niet in het NBC zijn opgenomen omdat de metadata van deze titels uit de aangeleverde catalogus te summier is. Uitval vereist een handmatige verwerking waarbij in veel gevallen de publicaties bij verwerking uit uw kast moeten worden gehaald om de ontbrekende data te kunnen vaststellen.

Indien u dit wenst, kan u Ingressus de opdracht geven om de handmatige verwerking van B-titels van u over te nemen. Wij doen dit in korte tijd, kwalitatief goed en tegen gunstige condities.
Ook voor de overige niet-verwerkte titels kunt u de hulp Ingressus inroepen. Daarbij gaan we als volgt te werk: wij maken op basis van een data-analyse van de titels uit uw catalogus een offerte op maat. Door middel van de data-analyse kunnen we zien welke titels alsnog geschikt zijn om na een bewerking ingelezen te worden in het GGC en welke titels gezien de kwaliteit van het record alleen handmatig kunnen worden ingevoerd. Voor beide werkwijzen hebben we passende oplossingen te bieden.

Bent u geïnteresseerd in onze ondersteuning op dit vlak? Neem contact op met Marlous Weening (mweening@ingressus.nl / 06-51066084) van Ingressus.