Veilingcatalogi bij het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum Amsterdam heeft Ingressus ingehuurd om hen te ondersteunen bij het verwerken van een aantal schenkingen van veilingcatalogi. De bibliotheek heeft een grote collectie catalogi en breidt deze continue uit. De schenkingen worden vooraf ontdubbeld met de aanwezige collectie. Een uitzondering wordt gemaakt voor exemplaren waarin persoonlijke aantekeningen zijn gemaakt. Deze exemplaren worden altijd opgenomen in de collectie.

Onze medewerker Eelko van Schie is de afgelopen weken druk bezig geweest met het selecteren en catalogiseren van de schenkingen. Zo zijn er veel catalogi van Frederik Muller langsgekomen. Na beschrijving in KOHA op basis van MARC21 worden de catalogi ingevoegd in het grote depot dat onder het Rijksmuseum beschikbaar is.