Verslag bezoek Bibliotheekcongres Leipzig

Ger de Bruyn bracht namens Ingressus in maart een bezoek aan het bibliotheekcongres in Leipzig dat dit jaar het thema Nederland droeg. Het was een druk bezocht congres waar ruim 4.000 bibliothecarissen samenkwamen voor het bijwonen van lezingen en het bezoeken van de stands.

Belangrijkste gast van het congres was onze prinses Laurentien die een bevlogen keynote lezing gaf over het belang van lezen in onze moderne maatschappij en de enorme rol die bibliotheken hierbij kunnen en moéten spelen. Ook architecte Francine Houben was als spreekster aanwezig, zij moderniseert momenteel het beroemde gebouw van de New York Public Library en gaf aan wat architectuur kan betekenen voor moderne bibliotheken.
In Duitsland wordt het bibliotheekvak zeer serieus genomen wat tot uiting kwam in de diverse sessies die Ger bijwoonde. Zo worden de ontwikkelingen op het gebied van metadata, RDA en inhoudelijke ontsluiting in Duitsland groots ingezet en gevolgd. Einde 2019 wil men de vernieuwde RDA toolkit volledig in het Duits vertaald hebben. Daar is een team van 2 bibliothecarissen voor vrijgemaakt. Ook in het Duitse bibliotheekonderwijs (HBO en universitair) wordt aan deze materie veel aandacht besteed.

Het thema van het congres was vernieuwing. De sessies hadden vaak een erg formeel karakter voor de Nederlandse gasten. Als je de presentaties bijwoont valt telkens weer op dat we in Nederland verder zijn met de ontwikkeling van (digitale) dienstverlening en bibliotheekinrichting, maar ver achterlopen op het fundamentele bibliotheekonderzoek en de acceptatie van de nieuwe catalogiseerontwikkelingen. Deze verschillen kwamen overigens mooi tot uiting in enkele ronde tafelgesprekken op het podium. De Duitse gesprekspartners vielen geregeld van hun stoel toen de directeuren van de OB Utrecht en de bibliotheek van de Erasmus Universiteit hun praktijkervaringen op het podium deelden.

Ook de Duitse leverancier van de HAN-software  (authenticatie-software) waar Ingressus in Nederland reseller van is was aanwezig op het congres met een stand. Er is uitgebreid met ze gesproken over de stand van zaken in Nederland en de wensen die Nederlandse  gebruikers hebben.

Komende drie jaar gaat Nederland dus intensief samenwerken met Duitsland. De eerste plannen werden tijdens het congres als uitgewerkt  door de aanwezige FOBID bestuursleden . Daar gaan we nog wel meer van horen.