X-ref klantendag in het St. Antoniusziekenhuis

Op 19 maart was de eerste klantendag, in een serie van vier verspreid door het land.

We waren met 12 mensen te gast in het St. Antoniusziekenhuis, een mooie groep om veel aan elkaar te vertellen en uit te wisselen. De mogelijkheden van X-ref 5 riepen bij een aantal gebruikers nog vragen op waardoor het nadenken over ‘hoe presenteer ik mijn dienstverlening’ bij iedereen weer aangescherpt werd. Een van de signaleringen was dat de catalogus al lang niet meer de kern van de bibliotheek is. De portal van X-ref 5 kan helpen om de totale dienstverlening goed onder de aandacht te brengen. De presentatie van Oscar van Staveren gaf ons zicht op wat een kennis- en informatiecentrum in een opleidingsziekenhuis kan betekenen. Leuk om te zien voor collega’s in een veel kleinere bibliotheek. Alle deelnemers hebben het Support portfolio ontvangen aan de hand waarvan ze kunnen beslissen of en welke ondersteuning ze dit jaar van Ingressus willen ontvangen. In het dashboard kan de klant zien hoeveel budget er voor ondersteuning ingekocht is.

De volgende X-ref klantendagen zijn op 2 april bij GGZ-Eindhoven,  9 april bij Mediant in Enschede en op 16 april in het Martini Ziekenhuis in Groningen. U kunt zich hier nog voor opgeven via het aanmeldformulier.