Start Aquadatabase

Tijdens het congres van het Koninklijke Nederlands Waternetwerk (KNW), eind 2018 is de kennisbank Aquadatabase officieel gelanceerd met een korte pitch door Ingressus directeur Ger de Bruyn.

Deze kennisbank op het gebied van water is met behulp van Ingressus opgestart. Door gebruik te maken van de software van het X-ref bibliotheeksysteem en Vakliteratuur is een gelaagd model gebouwd voor de ca. 30.000 waterprofessionals in Nederland. De Aquadatabase kan via een eigen app of browser geraadpleegd worden.
Voor de introductie is een kort instructiefilmpje gemaakt om de werking van de Aquadatabase uit te leggen. Het aanbieden van instructiefilmpjes is een nieuwe ontwikkeling van Ingressus om eindgebruikers snel en eenvoudig informatie te kunnen geven over (nieuwe) dienstverlening.

Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden en gebruik maken van verschillende onderdelen van de Aquadatabase, te weten een kennisbank van de grote kennisorganisaties in Nederland, internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van water en actueel nieuws uit de watersector.
Door gebruik te maken van de Vakliteratuur software is het mogelijk een persoonlijke kennisomgeving te realiseren voor elke gebruiker die via attendering altijd op de hoogte wordt gebracht  van de nieuwste publicaties op het eigen vakgebied.
Een belangrijke doelstelling van de KNW als ledenorganisatie is het delen van kennis. Het ondersteunen van het Aquadatabase initiatief past heel goed in dit streven. Met de KNW is een periode van twee jaar afgesproken om het initiatief verder uit te bouwen en in samenwerking met de doelgroep vorm te geven.
Naast kennisorganisaties zijn ook stichtingen en commerciële organisaties partners in dit project waarbij zij nieuwe kennis en inzichten kunnen laten opnemen in de Aquadatabase. Middels attendering worden deze direct onder de aandacht van de juiste professionals gebracht.