Toekomstvisie mediatheken

Op verzoek van de Raad van Bestuur van een GGZ instelling heeft Ingressus een beeld geschetst van het functioneren van hun mediatheek over drie jaar. Het is een herkenbare vraag waar veel mediatheken in het medische veld mee worstelen: wat is de rol van de mediatheek en de mediathecaris in de toekomst?

De vraag is ontstaan door de vele ontwikkelingen die in de GGZ wereld plaatsvinden. Het gaat dan niet alleen om de enorme bezuinigingen in het veld, maar ook de ICT-ontwikkelingen en het feit dat medewerkers van GGZ instellingen vaak op tientallen verschillende locaties werkzaam zijn. Hoe moet (en kan) de mediatheek op al deze ontwikkelingen reageren en wat betekent dit voor de dienstverlening en de bijbehorende aanpassingen en investeringen. 
 
Een belangrijk onderdeel in dit traject was het uitvoeren van een gebruikersonderzoek om op deze manier de mening en de wensen van de gebruikers op een snelle manier in kaart te brengen. De mediatheek kreeg een prima cijfer, met name de persoonlijke dienstverlening wordt hoog gewaardeerd. In de commentaarvelden zijn tal van praktische opmerkingen gemaakt waarmee de mediatheek snel zijn voordeel kan doen.  

 
Ger de Bruyn heeft, op basis van gesprekken met diverse stakeholders in de organisatie, samen met de mediatheek een toekomstvisie ontwikkeld waarin digitale dienstverlening centraal staat. In het advies is rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen, waaronder de toekomstvisie zoals deze door de BMI is uitgezet. De opgeleverde rapportage is aangevuld met een praktisch stappenplan voor een implementatie. Deze kan binnen een jaar plaatsvinden.

Wilt u meer weten of heeft u ook interesse in een onderbouwd advies neem dan contact op met Ger de Bruyn.