Voortgang app Vakliteratuur

Eerder dit jaar meldden wij dat we gestart zijn met het ontwikkelen van een eigen app (lees hier het eerdere bericht). Met deze app wordt digitale attendering mogelijk op persoonsniveau op basis van de via de bibliotheek beschikbare informatiebronnen.

Er is inmiddels een werkende versie beschikbaar via de verschillende app-stores. De app heeft de naam Vakliteratuur gekregen. Via deze generiek oplossing kan elke bibliotheek hier gebruik van maken. Het is daarnaast mogelijk om de app ook helemaal een eigen look & feel (en een eigen naam) te geven. In deze ‘branded’ versie kan in samenwerking met onze ontwikkelpartner SIYOU ook aanvullend maatwerk worden geleverd.
De nieuwste uitbreiding die nu wordt toegevoegd is de mogelijkheid via de app met een beschikbare persoonlijke login van een databank informatie op halen uit deze omgeving. Om dit in de praktijk goed te testen zijn we hiervoor ook in gesprek met databank leverancier om dit gezamenlijk in de praktijk uit te werken.
Met de bibliotheken van de Hoge Raad en Amsterdam School of Real Estate draaien momenteel pilots om het gebruik van de app te testen en te kijken hoe de implementatie vormgegeven kan worden.  Met de input van deze ervaringen optimaliseren we dan de functionaliteit van de app. Wilt u meer weten? Stuur Ger de Bruyn (gdebruyn@ingressus.nl) een mail met uw vraag.