Interview met Ger de Bruyn

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Ingressus is Ger de Bruyn door de IP geïnterviewd.

Hij kijkt hierin terug naar het begin van zijn carrière die begon bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam en die werd vervolgd bij de afdeling Gebruikersondersteuning bij Pica. In 1998 startte Ger, samen met Nic Rijnbende, Ingressus. Het omzetten van de kaartenbakken naar geautomatiseerde catalogi waren toen de belangrijkste activiteiten. Later kwam hier de distributie van bibliotheeksoftware bij, in eerste instantie voor medische bibliotheken. Dit werd uitgebreid met Authenticatiesoftware en heel recent heeft Ingressus de app Vakliteratuur laten ontwikkelen.

In het interview komt ook de inzet van tijdelijk personeel aan bod. Informatieprofessionals gaan met pensioen waardoor er kennis uit de organisatie verdwijnt. ‘We zijn nu op zoek naar de oudere bibliothecarissen die een beroepsopleiding hebben gedaan, die weten wat titelbeschrijven is en die op basis van die kwalificaties ingezet kunnen worden bij trajecten waar de reguliere mensen aan het uitstromen zijn.’

Ook de boekhandel van Ingressus worden benoemd: ‘Met onze boekhandelsactiviteiten richten we ons niet op de bestsellers, maar vooral op “moeilijke” titels, zoals uitgaven over landschapsarchitectuur of een Engelse titel over sportmarketing.’

Er is de afgelopen 20 jaar bij Ingressus en in de bibliotheekwereld veel veranderd. Maar wat gebleven is ‘is de vooraanstaande positie die Nederland bekleedt in de internationale bibliotheekwereld.’ ‘En nog steeds zijn we als sector innovatief; kijk maar naar hoe openbare bibliotheken zichzelf opnieuw hebben uitgevonden en de nieuwe vormen van digitale dienstverlening die nu ontstaan. Daar kunnen we trots op zijn.’


Lees het volledige interview in IP nummer 9 van 2018.