Nieuw adres

Wij gaan verhuizen! Wij blijven binnen het Groot Handelsgebouw in Rotterdam, maar gaan naar een andere Unit. Per 1 juli 2023 is ons nieuwe bezoekadres: Groot Handelsgebouw7e Verdieping D7.136Conradstraat 383013 AP Rotterdam Het correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd:Postbus 23413000 CH Rotterdam Telefoon: 010-2060260E-mail: servicedesk@ingressus.nl / info@ingressus.nl lees verder

Aankondiging X-ref server onderhoud

Deze zomer vervangen wij de X-ref web server. Vorig jaar augustus is de X-ref database server al vervangen. Net als de vorige keer worden deze werkzaamheden in het weekend uitgevoerd. De voorlopige planning is het weekend van 26-27 augustus. Alle X-ref hosting klanten krijgen ruim van te voren een gedetailleerd… lees verder

Ingressus en erfgoedinstellingen

De afgelopen maanden heeft Ingressus bij meerdere erfgoedbibliotheken mooie opdrachten mogen vervolgen, uitvoeren en afronden. Zo vervolgt Hilde in 2023 het catalogiseren van de middeleeuwse handschriften bij de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en is ze van medio maart tot eind juli dit jaar voor één dag per week te vinden in het… lees verder

Continue educatie bij NHL Stenden

Nu de universiteiten niet langer het GGC als hun primaire catalogusplatform gebruiken, wordt er meer verwacht van hogescholen, speciale bibliotheken en Pluscollecties. De bibliotheek van NHL Stenden heeft Ingressus gevraagd om invulling te geven aan de bijscholing van het bibliotheekpersoneel, waar het kennis van catalogiseren betreft. Twee keer per jaar… lees verder

Vakliteratuur productpresentaties

Dinsdag 16 augustus wordt weer een Vakliteratuur app productpresentatie gegeven via MsTeams. Er zijn nog plekken beschikbaar!In deze product presentatie wordt aan de hand van een live demo-omgeving alle mogelijkheden omtrent de Vakliteratuur app besproken. Eerder dit jaar is de Vakliteratuur app volledig vernieuwd. In deze kennissessie worden deze mogelijkheden… lees verder

Bibliotheken en nieuwsbrieven

Steeds meer bibliotheken verbreden hun digitale dienstverlening. Ingressus is betrokken geraakt bij een grote klant die haar medewerkers elke ochtend een actueel overzicht wil geven van het relevante nieuws uit de ochtendbladen. In onze Vakliteratuur App zit de mogelijkheid om nieuwsbrieven te versturen. In overleg met de klant en hun… lees verder

EAHIL 2022

In juni waren Annuska Graver en Rody Jordens namens Ingressus aanwezig als sponsor bij het EAHIL 2022 congres. Dit jaar vond het congres plaats in De Doelen in Rotterdam. Woensdag gaf Rody Jordens een korte productpresentatie met als onderwerp Find, notify and connect. In de presentatie werd toegelicht hoe je… lees verder

Cursus verantwoording

Ingressus werkt al meer dan 20 jaar intensief samen met bibliotheken. Daarbij zien we dat het voor veel bibliotheken moeilijk is hun waarde voor hun organisatie aan te tonen. Hoe laat je het management en andere stakeholders zien wat je doet en hoe medewerkers profiteren van jouw dienstverlening? Hoe kunnen… lees verder